Minimalny Ponidzia biało czar…

Ponidzie. Luty 2022

                                                                 

WISŁA BLOG

Lofoty – Kolorowe domki wśród skał

Tradycyjne, drewniane domy na Lofotach pomalowane są w zasadzie na trzy kolory. Domy czerwone, należały kiedyś do najuboższych ludzi, głównie rybaków. Były malowane krwią ryb i innych zwierząt pomieszaną z tłuszczem.

Pałac Mirów w Książu Wielkim

Historia Pałacu w Wikipedii.  Pałac popada w ruinę. Tak to przynajmniej wygląda na zewnątrz. Od 1949 roku mieści się w tym budynku szkoła. Szkoła z definicji nie jest instytucją kultury, chociaż niewątpliwie z kulturą powinna